• EN
  • Nabour

    เนเบอร์ แอปพลิเคชันที่ทำให้การสื่อสารและการบริหารจัดการภายในโครงการที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องง่ายขึ้น

    เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา

    down-arrow

    เนเบอร์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์

    เครื่องมือหลักที่ถูกออกแบบและพัฒนา เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในโครงการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ ครอบคลุมสำหรับงานนิติบุคคลและมีการวางลำดับงานอย่างชัดเจน
    down-arrow
    down-arrow

    เนเบอร์ โมบายแอปพลิเคชัน

    เครื่องมือหลักสำหรับเจ้าของห้อง, เจ้าของบ้าน, ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ
    ใช้เป็นช่องทางสำหรับรับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ โดยเป็นการส่งผ่านข้อมูลมาจากระบบ เนเบอร์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ส่งตรงมายังสมาร์ทโฟนของคุณ

    เริ่มใช้เนเบอร์ได้อย่างไร

    ติดต่อเพื่อขอทดลองใช้
    ติดต่อกับเราเพื่อทำการขอทดลองใช้งานระบบ
    ทดลองใช้งานระบบ
    คุณสามารถทดลองใช้งานระบบได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เข้าใจระบบเพื่อการตัดสินใจก่อนนำไปใช้จริง
    ลงทะเบียนและเริ่มใช้งาน
    หลังจากที่คุณพอใจกับเนเบอร์แล้ว เราจะทำการลงทะเบียนหมู่บ้านให้กับคุณ และพร้อมใช้งานจริงได้ทันที

    ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรา

    ติดต่อเรา


    ที่อยู่
    บริษัท เฮกซะโคดา จำกัด เลขที่ 31 ซอย 13 ถนนศิริมังคลาจารย์
    ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200


    line-at Line
    @nabour

    โหลดแอปพลิเคชันได้แล้ว

    ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

    down-arrow down-arrow